Regulamin

REGULAMIN HOTELOWY

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie Karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub wpłatę zaliczki a także całej należności za pobyt w hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, należy zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin rezerwacji, Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

4. Podstawą do zameldowania gościa jest okazanie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu oraz podpisanie Karty meldunkowej.

5. Rezerwacja jest gwarantowana, gdy Gość dostarczy hotelowi numer i datę ważności karty kredytowej/ opłaci pobyt przelewem i dostarczy hotelowi jego potwierdzenie przed datą planowanego przyjazdu/ rezerwacja będzie potwierdzona przez firmę, która opłaca pobyt Gościa.

6. W przypadku rezerwacji gwarantowanej lub przy zameldowaniu Gościa hotel zastrzega sobie prawo do dokonania preautoryzacji karty kredytowej i/lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt i/lub pobrania kwot nieuregulowanych przez Gościa w Hotelu.

7. W przypadku rezerwacji bezpośrednich nie gwarantowanych każda rezerwacja jest utrzymywana przez Hotel do godziny 18.00. Po upływie godziny 18.00 i nie dojechaniu przez Gościa rezerwacja zostaje anulowana.

8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę hotelową.

9. Hotel zapewnia :
* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
* bezpieczeństwo pobytu
* profesjonalną i uprzejmą obsługę
* sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
* w miarę posiadanych możliwości inny pokój, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
* Goście mogą korzystać z Room Service przez całą dobę; w przypadku Room Service do dań z menu z Restauracji Splendor doliczane jest 20%

10. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie usługi:
* udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
* budzenie o wyznaczonej godzinie
* przechowywanie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu
* przechowywanie bagażu gości zameldowanych w Hotelu
* zamawianie taxi
* bezprzewodowy Internet
* wezwanie opieki medycznej

11. Pobyt dzieci do lat sześciu jest bezpłatny, jeżeli dzieci śpią na obecnych łóżkach. Jedno dziecko do lat dwóch – opłata w wysokości 30PLN za łóżeczko niemowlęce.

12. Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

14. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę auta lub innego pojazdu należącego do gościa.

15. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

16. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

17. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

18. Osoby nie zameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

19. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie hotelu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Palenie tytoniu oraz używanie otwartego ognia wewnątrz budynku może spowodować włączenie alarmu przeciw pożarowego. Palenie tytoniu jest dozwolone przed budynkiem w miejscu do tego wyznaczonym.

21. Wykonane połączenia telefoniczne doliczane będą zgodnie z obowiązującą taryfą.

22. Jeśli gość zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu, może zostać z niego usunięty bez zwrotu kosztów pobytu, jeżeli był on opłacony, ale nie skończony.

23. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu lub w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości oraz funkcjonowaniu hotelu.

24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.

Dyrekcja Hotelu

Zadzwoń
Dojazd